polityka prywatności

 1. RODO

  Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie ze stron internetowych takich jak polimar.com.pl

 2. Informacje podstawowe

  a) Administratorem danych osobowych jest Polimar Agata Osmenda Marcin Osmenda Spółka Cywilna, Olkusz 32-300, ul. Bogucin Mały 65a, NIP: 637-219-69-88.
  b) Głównym celem Firmy Inżynierskiej Tadeusz Wędzony jest zachowanie prywatności przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

 3. Cele przetwarzania danych osobowych

  Pozyskiwane dane przez Polimar Agata Osmenda Marcin Osmenda Spółka Cywilna będą przechowywane i przetwarzane w celu:
  a) zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej oferowanej i realizowanej usługi,
  b) marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Polimar Agata Osmenda Marcin Osmenda Spółka Cywilna oraz analiz, które obejmują profilowanie (tj. za pomocą danych osobowych stworzenia Państwa profilu pod kątem produktów i usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani),
  c) badania satysfakcji z produktów lub usług oferowanych przez Polimar Agata Osmenda Marcin Osmenda Spółka Cywilna,
  d) badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na oferowane przez Polimar Agata Osmenda Marcin Osmenda Spółka Cywilna produkty/usługi,
  e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które związane są z zawartą z Państwem umową,
  f) spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, które wynikają z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.

 4. Pozyskiwane dane

  Dane osobowe pozyskiwane są w następujący sposób:
  a) dobrowolne wprowadzanie danych w formularzach,
  b) zapisywanie po stronie Użytkownika plików cookies,
  c) gromadzenie logo serwera www przez operatora hostingowego Serwisu.

 5. Dane zbierane w formularzach oraz okres archiwizacji

  Wprowadzanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.
  a) Wprowadzenie danych w formularzu kontaktowym lub zapisu do newslettera jest dobrowolne.
  b) Dane, o które może zostać poproszony klient to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, firma, stanowisko, uczelnia, kierunek, nr indeksu, nr telefonu, obszar zainteresowania usługami Polimar Agata Osmenda Marcin Osmenda Spółka Cywilna.
  c) Dane podane w formularzu przetwarzane będą w celu realizacji usługi lub kontaktu handlowego oraz w celach wynikających z ciążących na Polimar Agata Osmenda Marcin Osmenda Spółka Cywilna obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawnych.
  d) Podane przez Państwa dane mogą być przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych – po wyrażeniu zgody – do czasu wycofania Państwa zgody albo wyrażenia sprzeciwu.
  e) Po uzyskaniu informacji od Państwa odnośnie zaprzestania przechowywania lub przetwarzania danych zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

 6. Przysługujące Państwu prawa

  Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  a) dostęp do treści swoich danych,
  b) przenoszenie danych, ich sprostowanie (poprawiania, uzupełniania), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania,
  c) złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że prawa zostały naruszone,
  d) w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę mailem na adres biuro.polimar@gmail.com.pl lub w biurze Polimar Agata Osmenda Marcin Osmenda Spółka Cywilna, Olkusz 32-300, ul. Bogucin Mały 65a,
  e) wniesienie tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych, w tym profilowania; sprzeciw można wnieść za pośrednictwem adresu mailowego: biuro.polimar@gmail.com.pl lub pocztą na adres siedziby Polimar Agata Osmenda Marcin Osmenda Spółka Cywilna, Olkusz 32-300, ul. Bogucin Mały 65a.

 7. Informacja o plikach cookies

  Na stronie Polimar Agata Osmenda Marcin Osmenda Spółka Cywilna używane są technologie takie jak pliki cookies, które są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach (tj. komputer, smartphone, itd.), które przeglądarka wysyła do serwera i za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Szczegółową politykę plików cookies znajdą Państwo tutaj.